Tê tê là loài có thức ăn đặc biệt (kiến, mối) nên khả năng sống sót sau khi bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi, nhốt trái phép thường rất thấp do khó tìm được nguồn cung cấp thức ăn. Vì vậy, việc nhanh chóng chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ để đảm bảo áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe đảm bảo sự sống để tái thả lại tự nhiên là việc làm cần thiết, cấp bách và đúng pháp luật

Thông báo về việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc nông sản xuất xứ Đà Lạt

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 29/12/2016 đến ngày 04/01/2017)

Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác An toàn thực phẩm

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2016)

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại vụ Đông Xuân 2016-2017

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2016)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2016)

Một số kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố 
 
 

0 0 0 0 6 0 3 5 4 9
Hôm nay: 2284
Hôm qua: 2737
Tháng này: 61795
Tổng cộng: 0000603549