Thủy sản
Nhằm cập nhật những kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực thiết bị điện tử hàng hải cho tàu khai thác hải sản xa bờ, từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật ứng dụng thiết bị điện tử hàng hải cho tàu khai thác hải sản xa bờ” cho 30 học viên là các chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng.
Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả lớp huấn luyện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa tại hội trường nhà văn hoá cộng đồng thôn Yến Nê 2 – xã Hoà Tiến.

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2016)

Bản tin dự báo cháy rừng số 12

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 21/7 đến ngày 27/7/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/7 đến ngày 13/7/2016)

Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 09/6 đến ngày 15/6/2016)

Thông báo về việc tuyển dụng

Thông báo: Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/5 đến ngày 01/6/2016) 
 
0 0 0 0 2 2 2 9 7 3
Hôm nay: 1922
Hôm qua: 2467
Tháng này: 94238
Tổng cộng: 0000222973