Nhu cầu của thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chất lượng cao, an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, … Nông dân cá thể không thể làm được điều này, do vậy để nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay thì vấn đề đặt ra là phải liên kết để tồn tại và phát triển là xu thế tất yếu.

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2 năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trung Tâm Khuyến ngư nông lâm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thông báo Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2019

Bản tin cảnh báo cháy rừng số 05

Thông báo Dự kiến tình hình sinh vật gây hại vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu năm 2019

Dịch tả lợn châu phi – một số điều cần biết

Trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
 0 0 0 5 4 0 7 9 2 2
Hôm nay: 3589
Hôm qua: 9713
Tháng này: 146217
Tổng cộng: 0005407922