Thông báo kết quả phỏng vấn các ứng viên tham gia tuyển dụng viên chức năm 2016

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (cập nhật đến ngày 30/9/2016)

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình của Sở

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2016)

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2016)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2016)

Bản tin dự báo cháy rừng số 12

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 21/7 đến ngày 27/7/2016) 
 
0 0 0 0 3 2 3 1 7 0
Hôm nay: 227
Hôm qua: 3749
Tháng này: 91114
Tổng cộng: 0000323170