Thủy sản
Cơ cấu tàu thuyền đã dịch chuyển theo hướng tích cực. Hiện nay toàn thành phố Đà Nẵng có 1.176 tàu cá (không kể thúng chai lắp máy); trong đó có 726 tàu cá có công suất dưới 90cv khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng biển ven bờ, có 450 tàu cá có công suất từ 90 trở lên khai thác thủy sản tại vùng khơi, đặc biệt có 326 tàu cá công suất từ 400cv trở lên; hiện nay công suất bình quân đạt 197cv/01 tàu
Do điều kiện thời tiết những năm gần đây không có lũ lớn nên chuột phát triển nhiều. Vì vậy để diệt chuột có hiệu quả nông dân cần kết hợp nhiều biện pháp và đặc biệt phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản: vận động toàn dân triển phải tiến hành diệt chuột sớm ngay từ đầu vụ, tiếp tục diệt chuột thường xuyên, liên tục và đồng loạt trên diện rộng.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2016)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2016)

Một số kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố

Thông báo kết quả phỏng vấn các ứng viên tham gia tuyển dụng viên chức năm 2016

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (cập nhật đến ngày 30/9/2016)

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình của Sở

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2016) 
 
0 0 0 0 4 7 8 9 3 4
Hôm nay: 2884
Hôm qua: 3482
Tháng này: 31418
Tổng cộng: 0000478934