Thực hiện hiệp thương vùng biển ven bờ

Thực hiện hiệp thương vùng biển ven bờ

         Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức khảo sát và Hiệp thương xác định ranh giới vùng khai thác thủy...

Chuẩn bị triển khai công tác kiểm kê rừng tại thành phố Đà Nẵng.

Chuẩn bị triển khai công tác kiểm kê rừng tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Công văn số 834/BNN-TCLN ngày 10/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương. Ngày 07/4/2014, UBND thành phố Đà Nẵng...

VIDEO CLIP

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Giá cả Nông sản

Tên mặt hàng
ĐVT
Mua
Bán
Ngày
Cá bò da
1000
70
31/3/2014
Cá cờ
1000
60
31/3/2014
Bạch tuộc
1000
90
31/3/2014
Mực nang
1000
120
31/3/2014
Mực ống
1000
160
31/3/2014
Mực lá
1000
230
31/3/2014
Tôm thẻ CT
1000
200
31/3/2014
Tôm sú
1000
480
31/3/2014
Cá Đổng
1000
100
31/3/2014
Cá Thu
1000
150
31/3/2014
Cá hố
1000
100
31/3/2014
Cá ngừ mắt to
1000
45
31/3/2014
Cá ngừ vằn
1000
35
31/3/2014

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng.

Địa chỉ: 18 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (84.511) 3822235 - Fax: (84.511) 3837146

Email: banbientapsnn@danang.gov.vn