Triển khai mô hình: “Hỗ trợ tinh đông viên cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò” trên địa bàn 04 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn và Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

        Xem với cỡ chữ    

Từ nguồn kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, ngày 17/5/2017, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP Đà Nẵng phối hợp với UBND, Hội Nông dân xã Hòa Phú Triển khai mô hình: "Hỗ trợ tinh đông viên cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò" và tập huấn "Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho bò" cho đối tượng là cán bộ Hội nông dân, khuyến nông viên cơ sở, cán bộ phụ trách nông nghiệp, nông dân chăn nuôi bò trên địa bàn.

Nhằm cải thiện tầm vóc, xây dựng được đàn bò cái lai làm nền để lai tạo các giống bò chuyên thịt có chất lượng cao, đem lại thu nhập cao cho người chăn nuôi trên địa bàn 04 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú và Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang thông qua phương thức thụ tinh nhân tạo bằng tinh đông lạnh của những giống bò có chất lượng cao (tinh bò ngoại thuần).

Trước đó, Trung tâm cũng đã triển khai các nội dung trên tại Hòa Phong vào ngày 11/5/2017, tại Hòa Khương ngày 15/5/2017 và tại Hòa Nhơn ngày 16/5/2017.

Đây là năm thứ hai Trung tâm Khuyến ngư nông lâm triển khai mô hình: "Hỗ trợ tinh đông viên cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò" trên địa bàn huyện Hòa Vang. Mô hình này góp phần cải tạo giống nâng cao tầm vóc cho đàn bò, tăng  thu nhập cho người chăn nuôi, tạo đàn bò thịt và đàn bò cái nền lai có tầm vóc và chất lượng ngày càng tăng./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/4/2018 đến ngày 25/4/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 12/4/2018 đến ngày 18/4/2018)

Bản tin dự báo cháy rừng 02

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 05/4/2018 đến ngày 11/4/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng Dại cho động vật nuôi năm 2018

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 28/3/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 08/3/2018 đến ngày 14/3/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 28/02/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/02/2018 đến ngày 21/02/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 1 năm 2018
 
 0 0 0 4 2 5 2 5 2 1
Hôm nay: 4805
Hôm qua: 8508
Tháng này: 249465
Tổng cộng: 0004252521