Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí “ Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ” và xây dựng phương án phòng chống thiên tai tại địa phương

        Xem với cỡ chữ    

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 3.2 " Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" và xây dựng phương án phòng chống thiên tai tại địa phương trong 02 ngày 13-14/11/2018 cho cán bộ 16 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn lập kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai tại địa phương…

Trong Hội thảo này, thành phố Đà Nẵng cũng đã có bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm về tình hình triển khai và kết quả thực hiện tiêu chí 3.2 của các xã thuộc thành phố Đà Nẵng. Trong đó, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của các xã Hòa Châu, Hòa Tiến trong quá trình thực hiện xây dựng các nội dung của tiêu chí 3.2 và quá trình triển khai thực hiện của 9 xã còn lại. Nhấn mạnh vào các nội dung:

  • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép kế hoạch PCTT
  • Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho cán bộ và nhân dân cấp xã
  • Xây dựng Phương án Phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai
  • Xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai và mua sắm các trang thiết bị vật tư cần thiết.
  • Và những nội dung trong lĩnh vực thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương…

Thành phố Đà Nẵng cũng mong muốn được Trung ương hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tài chính để xây dựng mô hình xã thí điểm " Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" tại Hòa Nhơn, để từ đó nhân rộng ra cho các xã khác trên toàn huyện Hòa Vang.

Ngoài ra, ngày 14/11/2018, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đi thực địa xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là xã điển hình về xây dựng Nông thôn mới.

Đây là Hội nghị rất cần thiết, trang bị những kiến thức cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai tại địa phương, đồng thời cũng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới về thực hiện tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới"./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 6 1 4 7 3
Hôm nay: 222
Hôm qua: 1919
Tháng này: 26737
Tổng cộng: 0005561473