Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2017)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

- Trong tuần qua, thời tiết nắng nóng; chiều tối rải rác có mưa giông.

- Tình hình nước tưới: Huyện Hòa Vang 5,5ha lúa bị khô nước mặt (Hoà Phong 5ha, Hoà Tiến 0,5ha). Trên địa bàn phường Hòa Quý nhiều diện tích lúa bị khô nước mặt, các diện tích lúa vẫn đang tưới lứa.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

- Diện tích gieo sạ vụ Hè Thu 2017: 2403,09ha/2527,64ha (Hòa Vang: 2236,69ha; Cẩm Lệ: 41,5ha; Ngũ Hành Sơn: 120,4ha; Liên Chiểu: 4,5ha). Giống NX30, Xi23, HT1, OM4900, Thiên ưu 8....

+ Trà sớm (Trước 15/5/2017): 13ha; GĐST: Làm đòng

+ Trà chính vụ (Từ 15-31/5/2017): 2325,64ha; GĐST: Đứng cái-làm đòng

+ Trà muộn (Sau 31/5/2017): 64,45ha; GĐST: Cuối đẻ nhánh-đứng cái.

b) Cây trồng khác

+ Rau các loại: 104,7ha (rau ăn lá: 72,15ha; rau ăn quả: 32,55ha); GĐST: Các giai đoạn.

+ Mè: 277ha; GĐST: Các giai đoạn

+ Ngô: 63ha; GĐST: Phát triển thân lá-xoắn ngọn.

+ Khoai lang: 68ha; GĐST: Phát triển thân lá.

+ Dưa hấu: 28ha; GĐST: Các giai đoạn

+ Đậu đỗ: 7ha

+ Sắn: 4ha

+ Hoa: 10ha.

+ Mía: 241ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Chuột gây hại rải rác tỷ lệ trung bình 1-2%; cục bộ 47,9ha bị gây hại trên lúa giai đoạn đứng cái-làm đòng trong đó:

+ Hòa Vang: 47,5ha trong đó: 37ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 7,5ha nhiễm trung bình tỷ lệ >5-10%; 3ha nhiễm nặng tỷ lệ >10% ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện.

+ Ngũ Hành Sơn: 0,4ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5% ở Hòa Quý 1.

- Bệnh khô vằn xuất hiện rải rác ở các địa phương với tỷ lệ trung bình 4-5% (C1-C3); cục bộ 35ha bị nhiễm bệnh trong đó: 32ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20%; 3ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >20% ở một số địa phương huyện Hòa Vang.

- RN+RLT xuất hiện gây hại rải rác với mật độ 100-200 con/m2 (AT); cục bộ 13,5ha bị gây hại có mật độ rầy từ 750-3000 con/m2 ở một số địa phương huyện Hòa Vang trong đó: 11ha nhiễm nhẹ với mật độ 750-1500 con/m2 ; 2,5ha nhiễm trung bình với mật độ >1500-3000 con/m2. Ngoài ra còn có 95ha có mật độ rầy cao < 700 con/m2.

Ngoài ra còn có các đối tượng: Sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, ngộ độc phèn, bệnh đốm nâu... xuất hiện và gây hại rải rác với mật độ, tỷ lệ thấp.

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1-52 con/đêm, rầy lưng trắng 6-54 con/đêm, rầy xanh đuôi đen 1-6 con/đêm, bướm sâu đục thân 1-2 con/đêm, bướm sâu cuốn lá 1-7 con/đêm, bọ xít 1-4 con/đêm ...

2. Trên cây trồng khác

a) Cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh 0,2-0,5 con/m2  (T2-T4); bọ nhảy 5-20% (C1-C2); bệnh cháy lá 2-5% (C1-C5); bệnh gỉ trắng 7-20% (C1-C5); bệnh đốm mắt cua 5-20% (C1-C5)…

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh 0,2-1 con/m2 (T2-T3); ruồi đục quả 5-20%; bệnh đốm lá 2-5% (C1-C5); bệnh sương mai 8-20% (C1-C5); bệnh thán thư 1-4% (C1-C5); bệnh chạy dây 2-5%; sâu vẽ bùa 2-10% (C1-C3)...

b) Cây ngô: Sâu cắn lá 0,7-3 con/m2 (T5); sâu đục thân 1-6,7% (T3)…

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Trên cây lúa có các đối tượng: Chuột, RN+RLT, bệnh khô vằn, sâu keo, sâu cuốn lá, sâu đục thân... Trong đó cần chú ý đối tượng RN-RLT, chuột và bệnh khô vằn có khả năng phát sinh gây hại mạnh.

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Bọ nhảy, sâu xanh, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, rầy rệp, bệnh đốm mắt cua, bệnh gỉ trắng …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, dòi đục lá, rầy rệp, ruồi đục quả, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh sương mai…

- Trên cây ngô có các đối tượng: Sâu cắn lá, chuột, bệnh đốm lá, sâu đục thân…

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TT&BVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu 2017.

- Các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc các trà lúa đã gieo sạ để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết và dịch hại.

Chú ý: Hiện nay đối tượng RN-RLT đã phát sinh gây hại trên một số địa phương và khả năng gây hại diện rộng trong thời gian đến.Vì vậy đề nghị các địa phương thông báo người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời không để xảy ra hiện tượng cháy rầy trên đồng ruộng. Tuy nhiên cần nhắc nhở nông dân không nên phun thuốc hóa học tràn lan để phòng ngừa RN+RLT khi đồng ruộng chưa có rầy hoặc mật số rầy còn thấp (<750con/m2) để tránh sự bộc phát rầy ở lứa sau (giai đoạn lúa làm đòng-trổ).

- Hiện nay lúa bắt đầu bước vào giai đoạn đứng cái-làm đòng nên chuột có khả năng phá hại mạnh trong thời gian đến vì vậy các địa phương cần tiếp tục vận động nông dân diệt chuột bảo vệ sản xuất./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018)

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 10/5/2018 đến ngày 16/5/2018)

Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2018

Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ vào ban đêm tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng
 
 0 0 0 4 8 8 4 9 3 4
Hôm nay: 1096
Hôm qua: 1250
Tháng này: 99387
Tổng cộng: 0004884934