Thông tư mới Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BYT,  Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

 Thông tư số 50/2016/TT-BYT, thay thế Phần 8 "Giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Theo thông tư này, tổng số hoạt chất có thể tra cứu khi phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm là 205 hoạt chất, trong khi theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT chỉ có 178 hoạt chất. Thông tư cũng quy định rõ tồn dư thuốc BVTV cần xác định theo từng hoạt chất.

Đặc biệt theo thông tư này, số lượng danh mục thực phẩm theo từng hoạt chất tăng lên nhiều so với QĐ 46/2007/QĐ–BYT. Đây là cơ sở trong việc tra cứu xác định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, phục vụ tốt hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian đến./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thành phố Đà Nẵng đến 30/6/2017

Danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017

Danh sách cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tính đến ngày 30/6/2017

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2017)

Thông báo pòng trừ Rầy nâu+rầy lưng trắng và bệnh khô vằn hại lúa Hè Thu 2017

Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2017)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 29/6 đến ngày 06/7/2017)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2017)
 
 
0 0 0 1 3 6 4 8 8 7
Hôm nay: 1682
Hôm qua: 9721
Tháng này: 231822
Tổng cộng: 0001364887