Thông tư mới Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BYT,  Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

 Thông tư số 50/2016/TT-BYT, thay thế Phần 8 "Giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Theo thông tư này, tổng số hoạt chất có thể tra cứu khi phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm là 205 hoạt chất, trong khi theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT chỉ có 178 hoạt chất. Thông tư cũng quy định rõ tồn dư thuốc BVTV cần xác định theo từng hoạt chất.

Đặc biệt theo thông tư này, số lượng danh mục thực phẩm theo từng hoạt chất tăng lên nhiều so với QĐ 46/2007/QĐ–BYT. Đây là cơ sở trong việc tra cứu xác định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, phục vụ tốt hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian đến./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/4/2018 đến ngày 25/4/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 12/4/2018 đến ngày 18/4/2018)

Bản tin dự báo cháy rừng 02

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 05/4/2018 đến ngày 11/4/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng Dại cho động vật nuôi năm 2018

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 28/3/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 08/3/2018 đến ngày 14/3/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 28/02/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/02/2018 đến ngày 21/02/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 1 năm 2018
 
 0 0 0 4 2 5 2 5 5 3
Hôm nay: 4837
Hôm qua: 8508
Tháng này: 249497
Tổng cộng: 0004252553