Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa tổ chức triển khai thực hiện đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng

        Xem với cỡ chữ    

Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phê duyệt ngày 8 tháng 5 năm 2017. Việc triển khai thực hiện đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng là một bước tiến lớn nhằm xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa có 25.908,9 ha được đưa vào diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (chiếm 60 % diện tích của toàn đề án). Để triển khai thực hiện Đề án, trong  năm 2017 bên cạnh việc xây dựng Bản cam kết, Phương án thực hiện đề án, Kế hoạch sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;  Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa phối hợp với UBND các xã, các Ban nhân dân thôn, các Tổ trưởng tổ Bảo vệ rừng rà soát lại danh sách các hộ tham gia bảo vệ rừng, loại bỏ khỏi danh sách các hộ vi phạm các quy định trong công tác bảo vệ rừng, không còn sinh sống tại địa phương hoặc không đảm bảo sức khỏe.

Trong tháng 6 năm 2017, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án và ký kết các hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng tại Thôn Tà Lang, Thôn Gián Bí xã Hòa Bắc, thôn An Sơn xã Hòa Ninh, UBND xã Hòa Phú và Thôn Lấy, thôn Nà Hoa xã Tư huyện Đông Giang. Tại các hội nghị, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã quán triệt một số nội dung cơ bản của đề án, đặc biệt đi sâu phân tích mục tiêu, ý nghĩa của đề án và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hưởng lợi của các hộ nhận khoán, biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Tiếp thu và giải thích cụ thể các ý kiến của người dân, của chính quyền địa phương liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

Đề án góp phần tạo sinh kế, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân sống liền kề với Khu Bảo tồn từ hoạt động bảo vệ rừng. Chính quyền và người dân địa phương rất phấn khởi, tham gia tích cực trong việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ và mong muốn sớm được tham gia vào đề án./.

 

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018)

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 10/5/2018 đến ngày 16/5/2018)

Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2018

Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ vào ban đêm tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng








 
 



0 0 0 4 8 8 4 9 4 2
Hôm nay: 1104
Hôm qua: 1250
Tháng này: 99395
Tổng cộng: 0004884942