Ngày 07/01/2016, Sở NN&PTNT ban hành công văn số 24/SNN-VP về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác văn thư lưu trữ. Chi tiết xem trong các file đính kèm:
Sáng ngày 30/10/2015, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 81/KL-TTra ngày 21/10/2015 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ; triển khai, thực hiện quy chế dân chủ và kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Thú y.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, lãnh đạo UBND thành phố vừa ký Công văn số 8203/UBND-KTN ngày 15/10/2015 chỉ đạo các Sở:
Ngày 08 tháng 10 năm 2015, lãnh đạo UBND thành phố ký Công văn số 7978/UBND-KTN chỉ đạo việc xây dựng kênh mương thủy lợi và xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
    1 2 3 Trang sau

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 10/5/2018 đến ngày 16/5/2018)

Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2018

Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ vào ban đêm tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/4/2018 đến ngày 25/4/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 12/4/2018 đến ngày 18/4/2018)

Bản tin dự báo cháy rừng 02

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 05/4/2018 đến ngày 11/4/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng Dại cho động vật nuôi năm 2018
 
 
0 0 0 4 7 1 6 1 5 0
Hôm nay: 7484
Hôm qua: 10228
Tháng này: 427406
Tổng cộng: 0004716150