Ngày 07/01/2016, Sở NN&PTNT ban hành công văn số 24/SNN-VP về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác văn thư lưu trữ. Chi tiết xem trong các file đính kèm:
Sáng ngày 30/10/2015, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 81/KL-TTra ngày 21/10/2015 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ; triển khai, thực hiện quy chế dân chủ và kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Thú y.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, lãnh đạo UBND thành phố vừa ký Công văn số 8203/UBND-KTN ngày 15/10/2015 chỉ đạo các Sở:
Ngày 08 tháng 10 năm 2015, lãnh đạo UBND thành phố ký Công văn số 7978/UBND-KTN chỉ đạo việc xây dựng kênh mương thủy lợi và xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Ngày 02 tháng 10 năm 2015, lãnh đạo UBND thành phố ký Công văn số 7792/UBND-KTN chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ:
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và Công văn số 4208/UBND-KTN ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản.
    1 2 3 Trang sau

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thành phố Đà Nẵng đến 30/6/2017

Danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017

Danh sách cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tính đến ngày 30/6/2017

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2017)

Thông báo pòng trừ Rầy nâu+rầy lưng trắng và bệnh khô vằn hại lúa Hè Thu 2017

Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2017)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 29/6 đến ngày 06/7/2017)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2017)
 
 
0 0 0 1 3 6 4 7 7 5
Hôm nay: 1570
Hôm qua: 9721
Tháng này: 231710
Tổng cộng: 0001364775