Theo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 thì cả nước có 06 Trung tâm nghề cá lớn, trong đó có 05 Trung tâm nghề cá lớn gắn với các ngư trường trọng điểm và 01 Trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ, gắn với vùng nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 2012, trước bối cảnh chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản xuất thủy sản nông lâm đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, ngành đã đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.
Ngày 09 tháng 4 năm 2012 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 15 quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định này, ngày 17 tháng 5 năm 2012 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở: Y tế, Công thương, Giao thông & Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Thông tin và truyền thông; Công an thành phố, lãnh đạo các quận, huyện, các chi cục quản lý chuyên ngành, Công ty Cổ phần Procimex và Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng.
Ngày 27 tháng 3 năm 2012 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch 318/KH-SNN về Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm Nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2012. Với tổng kinh phí được bố trí cho nhiệm vụ nầy 976 triệu đồng, trong đó nguồn chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm là 712 triệu đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế ngành là 264 triệu đồng.
    1

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động tại Chi cục Thủy lợi

Hiệu quả từ mô hình nuôi cua biển

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2017)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2017)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2017)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thành phố Đà Nẵng đến 30/6/2017

Danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017

Danh sách cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tính đến ngày 30/6/2017
 
 
0 0 0 1 8 7 9 9 4 5
Hôm nay: 5693
Hôm qua: 14000
Tháng này: 235495
Tổng cộng: 0001879945