Thông báo

Danh sách kết quả xét trúng tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 20 Tháng 3 2013 00:28 PDF. In Email

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thành phố Đà Nẵng.

               Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh sách kết quả xét trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Danh sách phê duyệt kết quả xét trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp xem tại đây)


Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tầng 27 TTHC, 24 Trần Phú Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (84.511) 3822235 - Fax: (84.511) 3837146

Email: banbientapsnn@danang.gov.vn