Xuất bản thông tin

Hỗ trợ mô hình giết mổ trâu bò trên sạp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng hiện có 08 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, trong đó có 04 cơ sở vừa giết mổ gia súc, gia cầm; 02 cơ sở giết mổ gia súc và 02 cơ sở giết mổ gia cầm. Trong những năm qua, các cơ sở giết mổ tập trung này đã được nâng cấp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm động vật, bảo vệ sức khỏe con người.

Ngày 20/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y, theo đó, QCVN 01-150:2017/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung quy định: "Khu vực giết mổ gia súc phải có giá treo hoặc giá đỡ để đảm bảo thân thịt cao hơn mặt sàn ít nhất 0,3m; khu vực giết mổ gia cầm phải có bàn hoặc bệ lấy phủ tạng, chiều cao của bàn, bệ lấy phủ tạng ít nhất 0.9m và làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, dễ làm sạch và khử trùng. Sàn khu vực giết mổ phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, chống trơn trượt, dễ làm sạch và khử trùng; mặt sàn phẳng, dốc về phía hệ thống thu gom chất thải, bảo đảm thoát nước tốt và không đọng nước trên sàn; phải lắp đặt các lưới chắn hoặc dụng cụ tương tự trên sàn nhà để bảo đảm không lọt chất thải rắn trong quá trình sản xuất xuống đường thoát nước thải".

Thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT, trong thời gian qua, các cơ sở giết mổ tập trung đã nâng cấp, thực hiện việc giết mổ gia cầm và lợn trên sạp, giá theo đúng quy định. Đối với giết mổ bò, năm 2019 các cơ sở giết mổ tiếp tục nâng cấp, thực hiện giết mổ trên sạp đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 27/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 177/QĐ-SNN phê duyệt phương án và kinh phí thực hiện hỗ trợ mô hình sạp giết mổ bò đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ bò Hoàng Thị Minh Huy-Tổ 34 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thi công mô hình đã được phê duyệt, dự kiến cuối tháng 5/2019 sẽ hoàn thành mô hình. Thực hiện hỗ trợ mô hình sạp giết mổ bò đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho cơ sở giết mổ nâng cấp đồng thời sau tháng 5/2019 sẽ nhân rộng mô hình để các cơ sở giết mổ bò trên trên địa bàn thành phố đầu tư  nâng cấp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm động vật trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, thực hiện tốt chủ trương của thành phố năm 2019 tất cả các cơ sở giết mổ bò thực hiện giết mổ trên sàn đảm bảo an toàn thực phẩm.


Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 6 1 4 1 2
Hôm nay: 161
Hôm qua: 1919
Tháng này: 26676
Tổng cộng: 0005561412