Xuất bản thông tin

Hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Tham gia diễn đàn có ông Trần Văn Khởi, quyền giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Viện nghiên cứu Rau quả; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội và các Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố thuộc câu lạc bộ Khuyến nông đô thị; một số doanh nghiệp chuyên chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và gần 200 nông dân đến từ các địa phương.

Theo thống kê của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2018 về Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản. Đến hết năm 2018, cả nước có 1.028 chuỗi nông sản an toàn (với 1.407 sản phẩm và 3.162 điểm bán) được xác nhận và 7.015 xã (chiếm 78,5% tổng số xã) có mô hình liên kết hiệu quả trong  nông nghiệp đạt tiêu chí số 13 về xã nông thôn mới.

Liên kết mang lại hiệu quả rõ nét đối với nông dân, các tổ chức nông dân và doanh nghiệp tham gia liên kết. Khi liên kết được thiết lập, có thể tạo cầu nối hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ rủi ro giữa giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản về các nguồn lực sản xuất để thiết lập sự cân bằng của quá trình sản xuất.

Về phía người nông dân: Góp phần đảm bảo tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn và giảm rủi ro; được doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư nông nghiệp với lãi suất thấp, tin cậy hơn về chất lượng.

Về phía doanh nghiệp: Chủ động về nguồn cung sản phẩm nông nghiệp, chất lượng được quản lý, giá cả ổn định; thiết lập sự ổn định của quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân và cung ứng nông sản, nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đem lại rất nhiều lợi ích vĩ mô cho nền kinh tế, trong đó phải kể đến gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp; thúc đẩy quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển các tổ chức nông dân, tạo cơ sở để lên kế hoạch cho sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, hạn chế được việc nông sản được mùa mất giá như một số đối tượng nông sản như hiện nay.

Tại diễn đàn, đại biểu và nông dân đến từ các địa phương đã thảo luận, trao đổi và đề xuất mục tiêu và một số nhóm giải pháp chính để phát triển liên kết trong năm 2019, đó là:

- 100% các địa phương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2018 về Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản;

- Mỗi địa phương có ít nhất từ 3-5 mô hình liên kết chuỗi giá trị hiệu quả có sự tham gia của các Hợp tác xã và doanh nghiệp đầu vào, đầu ra đối với các sản phảm chủ lực của địa phương;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá các mô hình liên kết chuỗi giá trị, các HTX liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp;

- Bám sát nhiệm vụ của các chương trình, đề án, dự án và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: Nghị định 98/NĐ-CP về Khuyến khích liên kết chuỗi giá trị và Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020./.

 


Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 03/7/2019)

Thông báo Số báo danh và thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 26/6/2019)

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019
 
 0 0 0 5 4 6 0 9 9 2
Hôm nay: 530
Hôm qua: 900
Tháng này: 17641
Tổng cộng: 0005460992