Xuất bản thông tin

Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án Hỗ trợ cơ giới hóa và hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Với mục tiêu hỗ trợ hợp tác xã, hộ nông dân máy móc thiết bị nông nghiệp nhằm giảm cường độ lao động nặng nhọc cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Định mức hỗ trợ của chương trình là hỗ trợ 50% cho chi phí mua máy móc thiết bị (Nhưng không quá 75 triệu đồng/máy), phần còn lại các hợp tác xã, nông dân tham gia đối ứng.

Theo đó, trong ngày 14 tháng 11 năm 2018, Trung tâm đã bàn giao 09 chiếc máy làm đất đa năng; 03 máy cày xới đất và 05 tủ mát bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho các hợp tác xã, hộ nông dân tham gia mô hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Máy làm đất đa năng cầm tay, máy cày xới đất có tác dụng: cày, xới đất, lên luống, đánh cỏ… đây là một trong những loại máy nông nghiệp phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Với thiết kế đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng và tính hữu ích cao, đặc biệt tại các vùng sản xuất rau trong nhà vòm, nhà kính yêu cầu độ linh hoạt.

Tủ mát giúp bảo quản các loại sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rau, củ, quả, nấm… Sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng của các loại sản phẩm này, đây là một thiết bị hết sức quan trọng đối với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những điểm có quy mô lớn,để lưu trữ sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giải bài toán về thiếu lao động, giảm chi phí trong sản xuất mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô, điều kiện để các địa phương nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp./.

 

Bàn giao 09 máy làm đất cầm tay, 03 máy cày xới đất, 05 tủ mát cho các HTX, nông dân tại Đà Nẵng

 

Bùi Đức Hạnh – 19.11.18


Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 6 1 4 4 0
Hôm nay: 189
Hôm qua: 1919
Tháng này: 26704
Tổng cộng: 0005561440