Xuất bản thông tin

Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án Hỗ trợ cơ giới hóa và hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Với mục tiêu hỗ trợ hợp tác xã, hộ nông dân máy móc thiết bị nông nghiệp nhằm giảm cường độ lao động nặng nhọc cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Định mức hỗ trợ của chương trình là hỗ trợ 50% cho chi phí mua máy móc thiết bị (Nhưng không quá 75 triệu đồng/máy), phần còn lại các hợp tác xã, nông dân tham gia đối ứng.

Theo đó, trong ngày 14 tháng 11 năm 2018, Trung tâm đã bàn giao 09 chiếc máy làm đất đa năng; 03 máy cày xới đất và 05 tủ mát bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho các hợp tác xã, hộ nông dân tham gia mô hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Máy làm đất đa năng cầm tay, máy cày xới đất có tác dụng: cày, xới đất, lên luống, đánh cỏ… đây là một trong những loại máy nông nghiệp phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Với thiết kế đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng và tính hữu ích cao, đặc biệt tại các vùng sản xuất rau trong nhà vòm, nhà kính yêu cầu độ linh hoạt.

Tủ mát giúp bảo quản các loại sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rau, củ, quả, nấm… Sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng của các loại sản phẩm này, đây là một thiết bị hết sức quan trọng đối với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những điểm có quy mô lớn,để lưu trữ sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giải bài toán về thiếu lao động, giảm chi phí trong sản xuất mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô, điều kiện để các địa phương nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp./.

 

Bàn giao 09 máy làm đất cầm tay, 03 máy cày xới đất, 05 tủ mát cho các HTX, nông dân tại Đà Nẵng

 

Bùi Đức Hạnh – 19.11.18


Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2 năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trung Tâm Khuyến ngư nông lâm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thông báo Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2019

Bản tin cảnh báo cháy rừng số 05

Thông báo Dự kiến tình hình sinh vật gây hại vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu năm 2019

Dịch tả lợn châu phi – một số điều cần biết

Trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
 0 0 0 5 4 3 2 0 4 0
Hôm nay: 303
Hôm qua: 1115
Tháng này: 15954
Tổng cộng: 0005432040