Xuất bản thông tin

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 28/02/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng ấm, đêm và sáng sớm trời se lạnh có sương mù.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

- Diện tích gieo sạ: 2740,21ha, trong đó: Giống chủ lực HT1, Xi23, OM4900; Giống bổ sung: Thiên ưu 8, BC15; BT7, NX30… (Hòa Vang: 2542,27ha; Ngũ Hành Sơn: 127ha; Cẩm Lệ: 43,44ha; Liên Chiểu: 27,5ha).

+ Trà sớm (Trước 15/12/2017): 38,95ha; GĐST: Làm đòng-trổ

+ Trà chính vụ (Từ 15-31/12/2017): 2599,86ha; GĐST: Đứng cái-Làm đòng.

+ Trà muộn (Sau 31/12/2017): 93,4ha; GĐST: Cuối đẻ nhánh-đứng cái.

b) Cây trồng khác

- Rau các loại: 134,5ha (rau ăn quả: 29,3ha; rau ăn lá: 105,2ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Khoai lang: 56,5ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Hoa: 14,8ha.

- Cây lạc: 400ha; GĐST: ra hoa, đâm tia.

- Cây ngô: 67ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Cây sắn: 4ha; GĐST: Cây con.

- Đậu đỗ: 19ha; GĐST: Cây con-phát triển thân lá.

- Mía: 224ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa:

- Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại rải rác trên một số diện tích lúa ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn với tổng diện tích 24,1ha trên các giống NX30, Xi23, OM4900, HT1 (đã và đang xử lý) trong đó: Diện tích nhiễm 11,8ha với tỷ lệ 5->20% ở Hòa Vang; 12,3ha có tỷ lệ bệnh 1-4% (Hòa Vang: 12ha; Ngũ Hành Sơn: 0,3ha).

+ Hòa Vang: Diện tích nhiễm là 11,8ha (tỷ lệ hại 5->20%): 10,95ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 5-10% (Hòa Khương: 1ha; Hòa Phước: 7,95ha; Hòa Nhơn: 2ha)Hòa Phú; 0,1ha nhiễm trung bình với tỷ lệ 10-20% ở Hòa Khương; 0,75ha nhiễm nặng với tỷ lệ >20% (Hòa Khương: 0,2ha; Hòa Phước: 0,05ha; Hòa Nhơn: 0,5ha).

- Rầy nâu+rầy lưng trắng xuất hiện mật độ trung bình 30-50 con/m2; cục bộ 0,45ha nhiễm nhẹ trong đó:

 + Hòa Vang: 0,1ha nhiễm nhẹ với mật độ 750-1500 con/m2 ở Hòa Khương-Hòa Vang.

+ Ngũ Hành Sơn: 0,35ha nhiễm nhẹ với mật độ 750-1500 con/m2 ở Hòa Quý 1.

- Chuột xuất hiện và gây hại tỷ lệ 1-4%; cục bộ 227ha bị nhiễm giai đoạn lúa đứng cái trong đó:

+ Hòa Vang: 222ha, trong đó: 160ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 45ha nhiễm trung bình với tỷ lệ 5-10%; 17ha nhiễm nặng với tỷ lệ >10% ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện.

+ Ngũ Hành Sơn: 3ha bị nhiễm, trong đó: 2ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 1ha nhiễm trung bình tỷ lệ 5-10% ở Hòa Quý.

+ Cẩm Lệ: 2ha bị nhiễm, trong đó: 1,5ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 0,5ha nhiễm trung bình tỷ lệ 5-10% ở Hòa Thọ Tây.

- Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện và gây hại rải rác trên các trà lúa với mật độ 1-5 con/m2 (T4-TT).

Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu keo, sâu đục thân, OBV, vàng lá sinh lý, ngộ độc phèn, bọ trĩ…

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1-21 con/đêm; rầy xanh đuôi đen 1-2 con/đêm; bướm sâu đục thân 1-7 con/đêm; bướm sâu cuốn lá 1-9 con/đêm; bướm sâu phao 1-2 con/đêm…

2. Trên cây trồng khác

a) Cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Sâu tơ 0,2-0,5 con/m2 (T2-T4); bọ nhảy 1-3% (C1-C2); sâu xanh 0,2-0,7 con/m2 (T2-TT); bệnh thối nhũn 2-5% (C1-C5); bệnh đốm lá 1-5% (C1-C5); bệnh đốm mắt cua 6-20%; bệnh gỉ trắng 5-10%…

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu đục quả 1-3% (C1-C3); sâu xanh 0,2-0,5 con/m2 (T2-T5); bọ bầu vàng 0,4-1 con/m2; bệnh đốm lá 2-5% (C1-C5); bệnh phấn trắng 5-20% (C1-C5); bệnh sương mai 9-20%...

b) Cây lạc: Bệnh héo rũ 2,7-20%; bệnh thối gốc 1-2%; sâu róm 1-3 con/m2 (T2-T5); sâu cuốn lá 1-3 con/m2 (T2-T4) …

c) Cây ngô: Sâu cắn lá 0,7-2 con/m2 (T3); sâu đục thân 2,3-10 %(T4) …

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Có các đối tượng: Chuột, RN+RLT, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, sâu phao, …

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng, bệnh đốm mắt cua, bệnh lở cổ rễ …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, ruồi đục quả, bọ bầu vàng, bệnh phấn trắng, bệnh sương mai, giả sương mai …

- Trên cây lạc: Sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, chuột, bệnh héo rũ, sâu cuốn lá…

- Trên cây ngô: Sâu cắn lá, sâu đục thân, chuột …

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TTBVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo sinh vật hại cho vụ Đông Xuân 2017-2018. Trong đó chú ý điều tra bệnh lùn sọc đen trên lúa, cây ngô để kịp thời phát hiện và xử lý tiêu hủy nguồn bệnh.

Chú ý: Hiện nay trên đồng ruộng bệnh đạo ôn, rầy nâu+rầy lưng trắng (RN+RLT) đã xuất hiện gây hại trên một số diện tích lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang và Ngũ hành Sơn. Với điều kiện thời tiết ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù kết hợp lúa giai đoạn đứng cái-làm đòng rất thích hợp cho bệnh đạo ôn và RN+RLT  phát sinh gây hại. Vì vậy, đề nghị  cán bộ kỹ thuật phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra đồng giúp phát hiện và xử lý kịp thời, không để các đối tượng trên lây lan ra diện rộng.

- Tiếp tục vận động nông dân diệt chuột để bảo vệ sản xuất./.


Thông báo tuyển dụng lao động tại BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018)

Về việc mời tham gia mua, bán hải sản qua đấu giá tại Chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/7/2018 đến ngày 25/7/2018)

Thông báo V/v tuyển dụng công chức tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại vụ hè thu 2018
 
 0 0 0 5 0 2 5 5 7 2
Hôm nay: 1441
Hôm qua: 1684
Tháng này: 50725
Tổng cộng: 0005025572