Xuất bản thông tin

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 12/4/2018 đến ngày 18/4/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng, rải rác có vài ngày ảnh hưởng không khí lạnh nên có gió mạnh vào buổi chiều tối.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

- Diện tích gieo sạ: 2740,21ha, trong đó: Giống chủ lực HT1, Xi23, OM4900; Giống bổ sung: Thiên ưu 8, BC15; BT7, NX30… (Hòa Vang: 2542,27ha; Ngũ Hành Sơn: 127ha; Cẩm Lệ: 43,44ha; Liên Chiểu: 27,5ha).

+ Trà sớm (Trước 15/12/2017): 38,95ha; GĐST: Chín-thu hoạch

+ Trà chính vụ (Từ 15-31/12/2017): 2599,86ha; GĐST: Trổ-chín

+ Trà muộn (Sau 31/12/2017): 101,4ha; GĐST: Trổ-chín.

- Diện tích lúa trổ: 2736,21ha.

- Diện tích thu hoạch: 23ha ở Hòa Vang, Liên Chiểu; NSUT: 52-55 tạ/ha.

b) Cây trồng khác

- Rau các loại: 131ha (rau ăn quả: 28,5ha; rau ăn lá: 102,5ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Khoai lang: 59,5ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Hoa: 8,8ha.

- Cây lạc: 400ha; GĐST: Phát triển quả-thu hoạch.

- Cây ngô: 81,5ha; GĐST: Phát triển quả.

- Cây sắn: 4ha; GĐST: Phát triển củ

- Đậu đỗ: 19ha; GĐST: Chín-thu hoạch.

- Mía: 224ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu+rầy lưng trắng xuất hiện gây hại mật độ trung bình 100-200 con/m2 (AT+TT); cục bộ 1,3ha nhiễm nặng với mật độ >3000 con/m2 (Hòa Phong: 0,3ha; Hòa Tiến: 0,2ha; Hòa Nhơn: 0,5ha; Hòa Phú: 0,3ha) trên giai đoạn lúa chín ở Hòa Vang (đã hướng dẫn xử lý).

- Chuột xuất hiện và gây hại với tỷ lệ trung bình 1-2%; diện tích nhiễm 149ha ở Hòa Vang trên giai đoạn lúa chín với tỷ lệ hại 5->10%, trong đó: 112ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 30ha nhiễm trung bình với tỷ lệ 5-10%; 7ha nhiễm nặng với tỷ lệ >10% ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện.

- Bệnh khô vằn xuất hiện gây hại trên diện rộng ở các địa phương với tỷ lệ trung bình 5-8%; Cục bộ có 109,5ha nhiễm với tỷ lệ 10-40% ở huyện Hòa Vang. Trong đó: 108,5ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20%; 01ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >20-40% ở hầu hết các địa phương.

- Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại rải rác trên một số diện tích lúa giai đoạn chín ở huyện Hòa Vang: Diện tích nhiễm bệnh 0,2ha trong đó: 0,15ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ bệnh 2,5-5% ở Hòa Phong; 0,05ha nhiễm trung bình với tỷ lệ 5-10% ở Hòa Phước. Ngoài ra còn có 0,3ha có tỷ lệ bệnh 1-2% (Hòa Tiến: 0,1ha; Hòa Phước: 0,2ha), (đã hướng dẫn xử lý).

Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, ngộ độc phèn, thiếu dinh dưỡng, đốm nâu, bọ xít dài, bệnh lem lép hạt …

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1-38 con/đêm; bướm sâu đục thân 1-4 con/đêm; bướm sâu cuốn lá 3-8 con/đêm…

2. Trên cây trồng khác

a) Cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Sâu tơ 0,2-0,4 con/m2 (T2-T4); bọ nhảy 1-3% (C1-C2); sâu xanh 0,2-0,5 con/m2 (T1-T3); bệnh thối nhũn 3-8% (C1-C5); bệnh đốm lá 2-5% (C1-C5); bệnh đốm mắt cua 8-20% (C1-C5); bệnh gỉ trắng 5-10% (C1-C3) …

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu đục quả 1-3% (C1-C3); sâu xanh 0,1-1 con/m2 (T4); bệnh sương mai 6-20% (C1-C5), bọ bầu vàng 0,3-1 con/m2

b) Cây lạc: Bệnh đốm lá 3,7-16,7%; sâu cuốn lá 1-3 con/m2 (T2-TT); sâu khoang 1,1-3 con/m2 (T3) …

c) Cây ngô: Sâu đục bắp 1,3-6,6 % (C3); bệnh đốm lá 3-10% (C1) …

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Có các đối tượng: Chuột, RN+RLT, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đen lép hạt…

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng, bệnh đốm mắt cua, bệnh lở cổ rễ …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, ruồi đục quả, bệnh phấn trắng, bệnh sương mai, giả sương mai …

- Trên cây lạc: Sâu khoang, chuột, bệnh héo rũ, sâu cuốn lá bệnh đốm lá…

- Trên cây ngô: Sâu đục thân, sâu đục bắp, chuột, bệnh đốm lá …

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TTBVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại.

- Cán bộ kỹ thuật tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng; theo dõi tình hình sản xuất, hướng dẫn nông dân chăm sóc, xử lý sâu bệnh kịp thời.

- Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương gặt thống kê đánh giá năng suất cây trồng vụ Đông Xuân./.


Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021)

Hướng dẫn một số biện pháp phòng chống rét lạnh cho cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 06/01/2021)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 12 năm 2020

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 11 năm 2020

Thông báo về việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ trực tiếp một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 
 

0 0 0 6 9 1 4 1 8 4
Hôm nay: 897
Hôm qua: 0
Tháng này: 12116
Tổng cộng: 0006914184