Xuất bản thông tin

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết           

Trong tuần qua, thời tiết nắng nóng thuận lợi cho việc thu hoạch lúa Đông Xuân 2017-2018.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

- Diện tích gieo sạ: 2740,21ha, trong đó: Giống chủ lực HT1, Xi23, OM4900; Giống bổ sung: Thiên ưu 8, BC15; BT7, NX30… (Hòa Vang: 2542,27ha; Ngũ Hành Sơn: 127ha; Cẩm Lệ: 43,44ha; Liên Chiểu: 27,5ha).

+ Trà sớm (Trước 15/12/2017): 38,95ha; GĐST: Thu hoạch xong

+ Trà chính vụ (Từ 15-31/12/2017): 2599,86ha; GĐST: Chín-Thu hoạch

+ Trà muộn (Sau 31/12/2017): 101,4ha; GĐST: Chín

- Diện tích thu hoạch: 2150,5ha.

b) Cây trồng khác

- Rau các loại: 131ha (rau ăn quả: 28,5ha; rau ăn lá: 102,5ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Khoai lang: 59,5ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Hoa: 8,8ha.

- Cây lạc: 400ha; GĐST: Thu hoạch xong.

- Cây ngô: 81,5ha; GĐST: Thu hoạch xong.

- Cây sắn: 4ha; GĐST: Phát triển củ

- Đậu đỗ: 19ha; GĐST: Chín-thu hoạch.

- Mía: 224ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu+rầy lưng trắng xuất hiện gây hại mật độ trung bình 5-10 con/m2.

- Chuột xuất hiện và gây hại với tỷ lệ trung bình 1-2%.

- Bệnh khô vằn xuất hiện gây hại ở các địa phương với tỷ lệ trung bình 1-4%.

Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đen lép hạt, bệnh đốm nâu …

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1-23 con/đêm; rầy xanh đuôi đen 1-2 con/đêm; bướm sâu đục thân 2-7 con/đêm; bướm sâu cuốn lá 2-5 con/đêm; bọ xít 1-2 con/đêm…

2. Trên cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Sâu tơ 0,2-0,4 con/m2 (T2-T4); bọ nhảy 1-3% (C1-C2); sâu xanh 0,2-0,5 con/m2 (T1-T3); bệnh thối nhũn 2-6% (C1-C5); bệnh đốm lá 2-5% (C1-C5); bệnh đốm mắt cua 5-20% (C1-C5); bệnh gỉ trắng 6-10% (C1-C3) …

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu đục quả 1-3% (C1-C3); sâu xanh 0,1-1 con/m2 (T3); bệnh héo xanh 6-20% (C1-C5), bọ bầu vàng 0,4-1 con/m2

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Có các đối tượng: Chuột, RN+RLT, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt…

2. Trên cây rau

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng, bệnh đốm mắt cua …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, ruồi đục quả, bệnh phấn trắng, bệnh héo xanh, giả sương mai …

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TTBVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại.

- Các địa phương hướng dẫn, đôn đốc nông dân thu hoạch dứt điểm lúa vụ Đông Xuân 2017-2018. Chuẩn bị sức kéo, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để chuẩn bị kịp thời cho sản xuất Hè Thu (làm đất kết hợp bón vôi để cải tạo đất và giúp cho chất hữu cơ trên đồng ruộng nhanh phân hủy hạn chế lúa Hè Thu bị ngộ độc hữu cơ, nghẹt rễ, đốm nâu). Vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư, làm sạch cỏ bờ nhằm cắt đứt nguồn bệnh từ vụ Đông Xuân sang Hè Thu./.


Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021)

Hướng dẫn một số biện pháp phòng chống rét lạnh cho cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 06/01/2021)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 12 năm 2020

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 11 năm 2020

Thông báo về việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ trực tiếp một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 
 

0 0 0 6 9 1 4 1 7 2
Hôm nay: 885
Hôm qua: 0
Tháng này: 12104
Tổng cộng: 0006914172