Xuất bản thông tin

Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tàu cá

Nhằm quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tàu cá năm 2018.

Hiện nay, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 248 tàu cá có công suất từ 90Cv trờ lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: 248 tàu cá đều xếp loại B. Nguyên nhân là do: Tàu cá không có giấy khám sức khỏe của thuyền viên và chủ tàu, không có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, một số tàu cá không có hồ sơ ghi chép. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ tàu duy trì việc vệ sinh tàu cá, bổ sung hồ sơ, hoàn thành thủ tục để thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản cũng đã triển khai ký cam kết đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình khai thác, đánh bắt, bảo quản và vận chuyển thủy sản đối với 35 tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20-90 CV.

Đoàn kiểm tra đang tiếp tục công tác kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá  có công suất từ 90Cv trở lên và thực hiện ký cam kết đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá có công suất từ 20-90CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

                                                                   Đỗ Thị Kim Cúc – Chi cục Thủy sản 31.5.18


Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tuyển dụng lao động tại BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018)

Về việc mời tham gia mua, bán hải sản qua đấu giá tại Chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/7/2018 đến ngày 25/7/2018)
 
 0 0 0 5 0 7 3 0 7 0
Hôm nay: 865
Hôm qua: 1149
Tháng này: 12945
Tổng cộng: 0005073070