Xuất bản thông tin

Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tàu cá

Nhằm quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tàu cá năm 2018.

Hiện nay, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 248 tàu cá có công suất từ 90Cv trờ lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: 248 tàu cá đều xếp loại B. Nguyên nhân là do: Tàu cá không có giấy khám sức khỏe của thuyền viên và chủ tàu, không có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, một số tàu cá không có hồ sơ ghi chép. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ tàu duy trì việc vệ sinh tàu cá, bổ sung hồ sơ, hoàn thành thủ tục để thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản cũng đã triển khai ký cam kết đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình khai thác, đánh bắt, bảo quản và vận chuyển thủy sản đối với 35 tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20-90 CV.

Đoàn kiểm tra đang tiếp tục công tác kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá  có công suất từ 90Cv trở lên và thực hiện ký cam kết đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá có công suất từ 20-90CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

                                                                   Đỗ Thị Kim Cúc – Chi cục Thủy sản 31.5.18


Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 5/7/2018 đến ngày 11/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 04/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 27/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018)

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018
 
 0 0 0 4 9 1 6 2 9 5
Hôm nay: 1063
Hôm qua: 1114
Tháng này: 22308
Tổng cộng: 0004916295