Xuất bản thông tin

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thực hiện Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch tiêm phòng Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018. Theo đó, thời gian triển khai tiêm phòng Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2/2018 bắt đầu từ ngày 04/7/2018 đến ngày 20/7/2018, cụ thể tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

- Quận Ngũ Hành Sơn: Ngày 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13/7/2018

- Quận Cẩm Lệ: Ngày 04,05,06/7/2018

- Quận Liên Chiểu: Ngày 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/7/2018

- Huyện Hòa Vang: Ngày 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18/7/2018

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chuẩn bị đầy đủ vacxin, vật tư và đang phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt 2/2018 cho đàn gia súc trên địa bàn thành phố./.


Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 5/7/2018 đến ngày 11/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 04/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 27/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018)

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018
 
 0 0 0 4 9 1 6 2 9 3
Hôm nay: 1061
Hôm qua: 1114
Tháng này: 22306
Tổng cộng: 0004916293