Xuất bản thông tin

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết        

Trong tuần qua thời tiết nắng nóng; cuối tuần có mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Diện tích lúa gieo sạ: 2377,74/2466,18ha (Hòa Vang: 2242,3/2298,74ha; Ngũ Hành Sơn: 100/122ha; Cẩm Lệ: 35,44/41,44ha; Liên Chiểu: 0/4ha); GĐST: Mạ; giống Xi23, NX30, OM4900, BC15, HT1…

b) Cây trồng khác

- Rau các loại: 54,5ha (rau ăn quả: 11,5ha; rau ăn lá: 43ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Khoai lang: 11ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Mè: 50,5ha; GĐST: Cây con.

- Ngô: 3ha; GĐST: Cây con.

- Dưa hấu: 21ha

- Cây sắn: 4ha; GĐST: Phát triển củ

- Mía: 224ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- OBV xuất hiện gây hại với mật độ trung bình 0,5-1 con/m2; cục bộ 159,5ha bị nhiễm trên cây lúa giai đoạn mới gieo-mạ (diện tích bị gây hại người dân đã và đang xử lý) trong đó:

+ Hòa Vang: Tổng diện tích bị nhiễm 157,5ha trong đó: 90ha nhiễm nhẹ mật độ 1,5-3 con/m2; 37,5ha nhiễm trung bình với mật độ 3-6 con/m2; 30ha nhiễm nặng với mật độ >6 con/m2, cục bộ có nơi mật độ cao 20-100 con/m2.

+ Ngũ Hành Sơn: 2ha bị nhiễm trong đó: 01ha nhiễm nhẹ mật độ 1,5-3 con/m2; 01ha nhiễm trung bình với mật độ 3-6 con/m2 ở Hòa Quý.

- Chuột xuất hiện và gây hại rải rác tỷ lệ 1-2%.

- Bọ trĩ xuất hiện và gây hại rải rác tỷ lệ trung bình 4-8%.

Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo…

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1-7 con/đêm; rầy xanh đuôi đen 1-3 con/đêm; bướm sâu đục thân 1-2 con/đêm; bướm sâu cuốn lá 1-3 con/đêm; bướm sâu phao 1-2 con/đêm...

2. Trên cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Bọ nhảy 1-3% (C1-C2); sâu xanh 0,2-0,4 con/m2 (T1-T4); sâu tơ 0,3-1 con/m2 (T4-T5); bệnh đốm lá 2-5% (C1-C5); bệnh thối nhũn 2-4% (C1-C5); bệnh gỉ trắng 6-20% (C1-C5); …

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh 0,1-0,3 con/m2 (T3-T4); sâu đục quả 1-3 % (C1-C3); ruồi đục quả 1-2% (C1-C3); bọ bầu vàng 0,5-1 con/m2 (TT); bệnh khảm 5-20% (C1-C5)…

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Trên lúa có các đối tượng: Chuột, OBV, sâu keo, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ...

2. Trên cây rau

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh đốm mắt cua, bệnh gỉ trắng …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, sâu đục quả, ruồi đục quả, bọ bầu vàng, bệnh khảm, bệnh giả sương mai …

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TTBVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu 2018.

- Các địa phương đôn đốc người dân khẩn trương xuống giống dứt điểm diện tích lúa còn lại (xong trước ngày 10/6); gieo sạ giống trung ngắn ngày để hạn chế rủi ro do điều kiện thời tiết ảnh hưởng (tránh mưa lũ cuối vụ). Hướng dẫn nông dân chăm sóc các trà lúa đã gieo sạ để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết và dịch hại.

- Vận động các địa phương có diện tích sản xuất lúa bấp bênh trong vụ Hè Thu chuyển đổi sang cây trồng khác như: ngô, mè, đậu xanh...

- Vận động nông dân tiếp tục diệt chuột, thu lượm OBV để bảo vệ sản xuất theo Thông báo hướng dẫn số 207/TB-TTBVTV ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đà Nẵng về việc hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại lúa đầu vụ Hè Thu 2018./.


Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 5/7/2018 đến ngày 11/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 04/7/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 27/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018)

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018)

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018)

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu 2018
 
 0 0 0 4 9 1 6 2 9 6
Hôm nay: 1064
Hôm qua: 1114
Tháng này: 22309
Tổng cộng: 0004916296