Xuất bản thông tin

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 04/7/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua thời tiết nắng nóng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Diện tích lúa gieo sạ: 2409,92ha (Hòa Vang: 2249,48ha; Ngũ Hành Sơn: 122ha; Cẩm Lệ: 35,44ha; Liên chiểu: 3ha); GĐST: Đẻ nhánh; giống Xi23, NX30, HT1, OM4900, BC15, …

+ Trà chính vụ (Từ 15-31/12/2018): 2180,44ha; GĐST: Đẻ nhánh

+ Trà muộn (Sau 31/12/2018): 229,48ha; GĐST: Đẻ nhánh

b) Cây trồng khác

- Rau các loại: 77,5ha  (rau ăn quả: 29ha; rau ăn lá: 48,5ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Khoai lang: 63ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Mè: 233ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Ngô: 44ha; GĐST: Cây con - Phát triển thân lá.

- Dưa hấu: 31ha

- Cây sắn: 19ha; GĐST: Phát triển củ

- Đậu đỗ: 13,9ha; GĐST: Cây con-Phát triển thân lá

- Mía: 224ha; GĐST: Các giai đoạn.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Chuột xuất hiện và gây hại rải rác tỷ lệ 1-3%. Cục bộ có 84,8ha nhiễm giai đoạn lúa đẻ nhánh, trong đó:

+ Hoà Vang 83,5ha (63,5ha nhiễm nhẹ tỷ lệ 5-10%; 18 nhiễm trung bình >10-20%; 2ha nhiễm nặng tỷ lệ >20%).

+ Ngũ Hành Sơn: 0,3ha nhiễm nhẹ 5-10%

+ Cẩm Lệ: 1ha nhiễm nhẹ 5-10%.

- OBV xuất hiện rải rác mật độ trung bình 0,5-1 con/m2

- Bọ trĩ xuất hiện và gây hại rải rác tỷ lệ trung bình 2-8%.

Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá lớn, sâu keo, Rầy nâu+Rầy lưng trắng…

Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy xanh đuôi đen 1-2 con/đêm; bướm sâu đục thân 1-3con/đêm; bướm sâu cuốn lá 1-4 con/đêm, rầy nâu+rầy lưng trắng 1-2con/đêm...

2. Trên cây trồng khác

a) Cây rau

- Cây rau ăn lá có các đối tượng: Bọ nhảy 5-20% (C1-C5); sâu xanh 0,1-0,3 con/m2 (T3-T5); bệnh thối nhũn 2-7% (C1-C7); bệnh gỉ trắng 2-20% (C1-C5); bệnh đốm lá 2-4% (C1-C5) …

- Cây rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh 0,2-1 con/m2 (T3-T5); ruồi đục quả 1-3% (C1-C3); bọ bầu vàng 0,3-1 con/m2 (TT); bệnh lỡ cổ rễ 5-20% (C1-C5)…

b) Cây ngô: Sâu cắn lá 0,1-2 con/m2 (T4); …

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Trên lúa có các đối tượng: Chuột, OBV, sâu keo, bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu+rầy lưng trắng,...

2. Trên cây trồng khác

a) Cây rau

- Trên rau ăn lá có các đối tượng: Sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh đốm mắt cua, bệnh gỉ trắng, bệnh thối nhũn …  

- Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, ruồi đục quả, bọ bầu vàng, bệnh lỡ cổ rễ, sâu đục quả, rầy, rệp …

b) Cây ngô: Có các đối tượng sâu xám, sâu cắn lá, chuột…

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm TTBVTV tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu 2018. Trong đó chú ý phối hợp với các địa phương điều tra, theo dõi rầy; bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá trên cây lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và cây ngô để kịp thời phát hiện và xử lý tiêu hủy nguồn bệnh (chú ý các vùng đã nhiễm rầy ở các vụ trước).

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết và dịch hại. Theo dõi các đối tượng dịch hại trên cây trồng chính.

- Vận động nông dân tiếp tục diệt chuột, thu lượm OBV để bảo vệ sản xuất./.


Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tuyển dụng lao động tại BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo Tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2018

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018)

Về việc mời tham gia mua, bán hải sản qua đấu giá tại Chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 19/7/2018 đến ngày 25/7/2018)
 
 0 0 0 5 0 7 3 0 8 2
Hôm nay: 877
Hôm qua: 1149
Tháng này: 12957
Tổng cộng: 0005073082