Xuất bản thông tin

Thông báo hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại vụ hè thu 2018

Vụ Hè Thu 2018, diện tích một số cây trồng chính trên địa bàn thành phố hiện nay gồm: Cây lúa: 2409,92ha; Cây rau: 77,5ha; Mè: 233ha; Ngô: 44ha, dưa hấu: 31ha; Khoai lang: 63ha; đậu đỗ: 13,9ha; Mía: 224ha…

Trước tình hình diễn biến của thời tiết như hiện nay: ngày nắng nóng, xen kẻ có âm u, chiều tối thường có mưa giông, với thời tiết và giai đoạn sinh trưởng cây trồng như hiện nay rất thuận lợi cho sinh vật hại phát sinh gây hại trên cây trồng.

Để chăm sóc và hạn chế những bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật, cụ thể như sau:

1. Đối với cây lúa

a) Chăm sóc

Các giống lúa cơ cấu hiện nay đều chịu thâm canh cao (đặc biệt là các giống trung ngắn ngày), tiềm năng năng suất lớn nên trong quá trình sản xuất phải đầu tư thâm canh, chăm sóc bón phân đầy đủ cân đối, đúng lúc đúng cách để phát huy tiềm năng của giống, đồng thời hạn chế bệnh đốm nâu gây hại nặng.

Trong giai đoạn hiện nay, cây lúa chủ yếu đang giai đoạn đứng cái, một số diện tích làm đòng, trà muộn giai đoạn đẻ nhánh-cuối đẻ nhánh. Vì vậy, chủ yếu tập trung bón thúc kịp thời cho lúa làm đòng, bón phân cân đối đạm và kali để lúa có tỷ lệ hạt chắc cao và cứng cây, hạn chế lúa đổ ngã khi chín. Tùy vào giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa, chế độ bón phân cụ thể như sau:

- Đối với lúa trung ngắn ngày lượng phân bón cho 1 sào 500m2:

  Sau sạ 45-50 ngày: 3kg Ure + 3kg Kali + 2kg NPK

- Đối với lúa dài ngày lượng phân bón cho 1 sào 500m2:

Sau sạ 60-65ngày: 2kg Urê + 3kg Kali + 2kg NPK

 Tùy tình hình thực tế của một số chân ruộng, có thể tăng giảm lượng phân cho cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

b) Phòng trừ sinh vật hại

- Rầy nâu+rầy lưng trắng: Qua kiểm tra đồng ruộng trong tuần qua cho thấy rầy cám đã và đang nở rộ trên các trà lúa, mật độ bình 50-100 con/m2 (AT); cục bộ 0,5ha bị gây hại có mật độ rầy từ 750-1500 con/m2 ở một số địa phương huyện Hòa Vang.

          Tình hình RN+RLT hiện nay tuy chưa gây hại mạnh nhưng với đặc tính thích sống quần tụ, thường sống gần gốc lúa, khả năng đẻ trứng cao, bên cạnh đó đồng ruộng một số nơi khô nước kết hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng, có mưa giông rải rác kết hợp với giai đoạn sinh trưởng cây lúa đã giao tán như hiện nay sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho mật độ rầy tích lũy trong thời gian đến, từ giữa cuối tháng 7 đến tháng 8 có khả năng mật số rầy sẽ rất cao, gây hại mạnh trên lúa giai đoạn đòng-trổ.

          Để bảo vệ Hè Thu 2018, hạn chế sự bùng phát của RN+RLT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương thực hiện các biện pháp sau:

          - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi sự phát sinh phát triển của RN+RLT và hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả. Nhắc nhở nông dân không nên phun thuốc hóa học tràn lan để phòng ngừa RN+RLT khi đồng ruộng chưa có rầy hoặc mật số rầy còn quá thấp (<750 con/m2) để tránh sự bộc phát rầy ở lứa sau (giai đoạn lúa làm đòng-trổ).

          - Ruộng phải giữ nước 5-7cm (ruộng chủ động nước) để hạn chế rầy chích hút thân lúa, không bón thừa đạm. Dọn sạch cỏ trong ruộng lúa, bờ ruộng, mương dẫn nước.

          - Khi phát hiện trên ruộng lúa với mật độ >750 con/m2 khẩn trương khoanh vùng và xử lý bằng thuốc hoá học theo "4 đúng": Đúng thuốc, đúng liều lượng-nồng độ, đúng lúc, đúng cách; có thể dùng 1 trong các loại thuốc sau: Actara 25WG, Bassa 50EC, Bascide 50EC, Vicondor 50EC, Confidor 700WG...

Chú ý:  Hướng vòi phun vào sát gốc lúa nơi rầy bu bám. Trước khi phun thuốc nếu có điều kiện nên cho nước ngập ruộng để rầy di chuyển lên cao, phun dễ trúng rầy hơn. Khi lúa ở giai đoạn từ đòng đến trổ đã giáp tán, trước khi phun thuốc phải rẽ thành lối cách khoảng 1,2-1,5m để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy. Khi phun thuốc trừ rầy, ruộng phải có nước thì mới có hiệu quả.

- Chuột: Hiện nay chuột đang gây hại diện rộng, tỷ lệ trung bình 1-3%; cục bộ 94ha bị gây hại trên lúa giai đoạn đứng cái-làm đòng trong đó: 68ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 5-10%; 24ha nhiễm trung bình tỷ lệ >10-20%; 2ha nhiễm nặng tỷ lệ >20% ở hầu hết các địa phương. Chuột sẽ tiếp tục cắn phá mạnh trên lúa đứng cái- làm đòng-trổ. Các địa phương tiếp tục vận động nông dân tích cực diệt chuột bằng các biện pháp: Bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt. Những cánh đồng bị chuột gây hại nặng, xa khu dân cư có thể sử dụng thuốc hoá học để bẫy bã diệt chuột, dùng một trong các loại thuốc sau: Racumin 0,75TP, Storm 0,005%, Rat-Kill 2%DP, ..; Tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột với bất kỳ hình thức nào.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại với tỷ lệ trung bình 1-5% (C1-C3); Tuy hiện nay bệnh chưa gây hại nặng. Tuy nhiên với tình hình thời tiết nắng mưa xen kẻ như hiện nay, kết hợp với lúa đã giao tán sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát sinh gây hại mạnh trên các trà lúa, nhất là đối với những ruộng gieo sạ dày, thừa đạm. Khi phát hiện ruộng chớm bệnh cần xử lý một trong các loại thuốc sau: Validacin 3L, 5L; Vanicide 3 SL, 5 SL,  5 WP; Validan 3DD, 5DD; Anvil 5SC, Tilt super 300EC.

Chú ý: Khi sử dụng thuốc phải theo khuyến cáo trên nhãn bao bì. Nếu ruộng bị bệnh nặng phải xử lý thuốc 2 lần, cách nhau 5-7 ngày. Không để nước từ ruộng bị bệnh sang các ruộng khác để hạn chế sự lây lan của bệnh. Phát dọn cỏ bờ để hạn chế bệnh lây lan qua ruộng lúa.

- Bệnh đạo ôn: Hiện nay bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại trên diện tích 3ha, chủ yếu trên giống OM4900, tỷ lệ hại 1-4% ở Thái Lai-Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Mặc dù trong vụ Hè Thu thường ít xuất hiện bệnh đạo ôn, tuy nhiên vụ Hè Thu năm nay do điều kiện thời tiết phù hợp (nắng mưa xen kẻ). Vì vậy các địa phương không được chủ quan, cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện bệnh sớm. Bệnh thường phát sinh gây hại mạnh trên các ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm. Khi bệnh chớm xuất hiện khoanh vùng và xử lý ngay bằng thuốc hoá học để phòng ngừa bệnh phát triển và lây lan bằng một trong các loại thuốc sau: Fuji-one 40 EC, Beam 75WP, One-over 40EC, Fuan 40EC, Racide 30WP… Chú ý:  Khi ruộng lúa xuất hiện bệnh nên giữ nước hợp lý và dừng bón phân kể cả phân bón qua lá, thuốc kích thích sinh trưởng, tập trung xử lý bệnh dứt điểm rồi chăm bón.

Ngoài ra, trên ruộng lúa hiện nay còn có một số đối tượng gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, sâu keo...; tuy nhiên mật số thấp, mức độ gây hại chưa đáng kể, không nên dùng thuốc hóa học để phòng trừ. Trong thời gian đến cần chú ý thêm 02 đối tượng: Sâu cuốn lá nhỏ và bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, lùn sọc đen:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Hiện nay xuất hiện gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1-2 con/m2. Trong thời gian đến sâu cuốn lá nhỏ có khả năng phát sinh gây hại mạnh. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để ngăn ngừa sâu cuốn lá nhỏ phát sinh phát triển mạnh gây trắng lá lúa và gây hại lá đòng. Chăm bón kịp thời để lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng sức đề kháng cao cho cây trồng. Khi mật độ sâu còn thấp không nên phun thuốc, nếu mật độ sâu non tăng cao gây trắng lá nhiều thì dùng một trong các loại thuốc sau: Sherpa 25EC, Cyperan 25EC, Regent 800WG,  Padan 95SP...

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen: Đây là những bệnh nguy hiểm do virus gây ra mà môi giới truyền bệnh là rầy nâu và rầy lưng trắng. Hiện nay, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen đã xuất hiện trở lại và có xu hướng gia tăng mức độ gây hại ở các tỉnh lân cận. Vì vậy, cần điều tra theo dõi tình hình phát sinh phát triển của rầy và diễn biến của bệnh trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời không để bệnh lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

2. Đối với cây dưa hấu

Cây dưa hấu hiện nay bị ảnh hưởng của các đợt mưa liên tục nên xuất hiện một số bệnh gây hại như: bệnh chạy dây, bệnh thối quả, bệnh thán thư, sương mai...

- Bệnh chạy dây: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Daconil 75WP, Aliette 800WG…

- Bệnh thán thư, sương mai, thối quả: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Cabrio Top 600WG, Acrobat MZ 90/600WP…

 

Chú ý:

- Khi phun thuốc phải đảm bảo lượng nước và liều lượng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì.

- Các địa phương phải đặc biệt quan tâm và thông báo đến bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng để phát hiện kịp thời và xử lý.

- Những ruộng chưa bị sâu bệnh gây hại chỉ nên theo dõi không nên phun thuốc tràn lan gây tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường.

- Khi phun thuốc cho cây dưa hấu phải đảm bảo đúng nồng độ, liều lượng và thời gian cách ly.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Trồng trọt và BVTV, các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với các xã, phường, các HTX Nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ hiệu quả sinh vật hại nhằm bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu 2018./.


Triển khai tổ chức tiêm phòng Dại cho động vật nuôi năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ nhân dân

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 1 năm 2019

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại trên cây lúa và một số cây rau màu chính trong thời gian trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019

Thư chúc mừng năm mới Tết Kỷ Hợi 2019 của Lãnh đạo Thành phố

Công điện Ứng phó với Không khí lạnh, Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại thành phố Đà Nẵng

Công điện số 25/CĐ-PCTT về ứng phó mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật cho sản xuất Đông Xuân 2018-2019

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018 của BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn làm công việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 1 7 1 5 7 6
Hôm nay: 722
Hôm qua: 494
Tháng này: 11176
Tổng cộng: 0005171576