Xuất bản thông tin

Khảo sát khoan giếng phục vụ cho sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn

Thực hiện chỉ đạo của của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 287/TB-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 sau khi dự Hội nghị sơ kết một năm thực hiện triển khai các mô hình sản xuất trên địa bàn xã Hòa Nhơn, trong đó giao cho Chi cục Thủy lợi là đơn vị tham mưu đề xuất phương án hỗ trợ 04 giếng đóng phục vụ cho sản xuất kiệu hương.

          Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát hơn 1,1ha vùng sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn. Hồ sơ Phương án cũng đã được Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 136/TTr-CCTL ngày 09/3/2019, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng tháng 06 năm 2019./.  

 


Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 6 1 4 2 7
Hôm nay: 176
Hôm qua: 1919
Tháng này: 26691
Tổng cộng: 0005561427