Xuất bản thông tin

Khảo sát khoan giếng phục vụ cho sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn

Thực hiện chỉ đạo của của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 287/TB-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 sau khi dự Hội nghị sơ kết một năm thực hiện triển khai các mô hình sản xuất trên địa bàn xã Hòa Nhơn, trong đó giao cho Chi cục Thủy lợi là đơn vị tham mưu đề xuất phương án hỗ trợ 04 giếng đóng phục vụ cho sản xuất kiệu hương.

          Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát hơn 1,1ha vùng sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn. Hồ sơ Phương án cũng đã được Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 136/TTr-CCTL ngày 09/3/2019, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng tháng 06 năm 2019./.  

 


Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2 năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trung Tâm Khuyến ngư nông lâm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thông báo Hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2019

Bản tin cảnh báo cháy rừng số 05

Thông báo Dự kiến tình hình sinh vật gây hại vụ Hè Thu năm 2019

Thông báo triển khai diệt chuột vụ hè thu năm 2019

Dịch tả lợn châu phi – một số điều cần biết

Trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
 0 0 0 5 4 1 1 2 8 4
Hôm nay: 421
Hôm qua: 710
Tháng này: 149579
Tổng cộng: 0005411284