Xuất bản thông tin

Khảo sát khoan giếng phục vụ cho sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn

Thực hiện chỉ đạo của của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 287/TB-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 sau khi dự Hội nghị sơ kết một năm thực hiện triển khai các mô hình sản xuất trên địa bàn xã Hòa Nhơn, trong đó giao cho Chi cục Thủy lợi là đơn vị tham mưu đề xuất phương án hỗ trợ 04 giếng đóng phục vụ cho sản xuất kiệu hương.

          Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát hơn 1,1ha vùng sản xuất kiệu hương trên địa bàn thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn. Hồ sơ Phương án cũng đã được Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 136/TTr-CCTL ngày 09/3/2019, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng tháng 06 năm 2019./.  

 


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020

 

 
 

0 0 0 6 8 2 5 7 4 4
Hôm nay: 1002
Hôm qua: 892
Tháng này: 22486
Tổng cộng: 0006825744